פירושי תנך

זה יותר משלושה דורות שספרי התנ”ך עם הפירוש הנפלא של וייזר מלווים תלמידים לאורך שנות לימודיהם ובין מבוגרים שממשיכים להשכיל וליהנות מגדולתו המרהיבה של ספר הספרים של עם ישראל

בתוך הפירושים הרבים הקיימים פירוש וייזר המעולה הוא היחיד במינו, ונעשה לשם דבר וזאת לא במקרה. מאות אלפים למדו תנ”ך בעזרתו, מתאר את הרקע ההיסטורי, הגיאוגרפי והלאומי של האירועים הרבים והמופלאים, מנתח את הסיבות למהלכים חשובים, לדברים ולהחלטות של השופטים, מלכים ונביאים ומשרטט את דיוקנם של האישים המרכזיים. כך היה למדריך נאמן ומהימן שעשה את המקרא נהיר וחביב על כל שכבות הציבור ובעיקר על בני- הנוער שאת ליבם קרב למקרא ועשה את לימודיהם בו למרתקים

 הפירוש מפורט, צלול קל להבנה ולהתמצאות. הוא נסמך על המקורות והפירושים המצוינים של הדורות הקודמים וגם על המחקרים המדעיים החדשים ועל התגליות הארכיאולוגיות של העשורים האחרונים. . במרוצת השנים האחרונות, בעזרת גדולי המומחים למקרא בישראל נעשו בפירושים שיפורים רבים, נוספו תוספות שאפשרו את ההוצאה לאור של מהדורה מתוקנת ומחודשת זו. מהדורת חובה בכל בית