ספרי העולם המופלא

בעזרת הסדרה נלמד כיצד “נולדים” בעלי חיים ,צמחים, עופות, שוכני מים ויבשה, דו – חיים וכמובן בני אדם… בספורים נראה את שלבי ההתפתחות והרבייה, ההפריה, חיי החברה, המעמדות, התקשורת, משך החיים,  אמצעי ההגנה והמחסה, שרשרת המזון, החיזור וההזדווגות, התועלת לאדם, החושים, הדאגה לצאצאים והמחזוריות בטבע

בבסיס הספרים ימצא הקורא הצעיר את התהליכים הביולוגיים האמיתיים המתרחשים בעולם החי, כפי שעובדו על ידי הזואולוג ד”ר אבי ארבל והמורה לביולוגיה נימה דמבו 
בסוף כל ספר מצורפים תחקירים למורים ולהורים הרוצים להרחיב את היריעה. על בסיס תחקירים אלה נכתבו הספורים

:רשימת הספרים

בבסיס הספרים ימצא הקורא הצעיר את התהליכים הביולוגיים האמיתיים התרנגולת שרצתה אפרוחים (תרנגול הבית) 
נימה מלכת הנמלים (נמלת הקציר) 
יום הולדת לסבא ברל (שבלול השדה) 
אי-טי הצב האיטי בעולם (צב יבשה מצוי) 
הצפרדע שהלכה לאולמפיאדה (אילנית מצויה) 
הדג שהתחתן בכינרת (אמנון הירדן) 
מי אני? שאל הטוואי (טוואי המשי) 
הדבורה מחפשת חברה (דבורת המשי) 
העכברה האמיצה טוסי (עכבר השדה- נברן) 
החסידה שנשארה בחוץ (החסידה הלבנה) 
הכלניות חזרו (כלנית מצויה) 
תינוק נולד (בני אדם)

כל הפרטים המופיעים בספרים, מדויקים מבחינה מדעית.
כל הציורים נצבעו בצבעם האמיתי בטבע, כדי לתת תמונה אמיתית של בעלי החיים בגלגולים השונים
עובדות מעניינות מעולמנו המופלא
הידעת שריקוד הדבורה בצורת מעגל מעיד על מציאת מזון בטווח של 50 מטר מהכוורת? ריקוד הדבורה בצורת 8 מעיד על מציאת מזון בטווח של 100 מטר ויותר
הידעת שאצל נמלת הקציר, המלכה חיה עד 20 שנה, הפועלות חיות שנה אחת בלבד ואילו הזכרים חיים שבועות אחדים בלבד
הידעת שהשבלולים הם דו – מיניים (אנדרוגינוסים), הם מפרים אחד את השני, ובשעת מעשה נועצים זה בזה את חץ האהבה
?הידעת שחוט המשי שטווה הזחל של טוואי המשי מגיע לאורך של 600 מטר
?הידעת שהחסידה יוצאת למסע נדודים במסלול שאורכו יותר מ- 10,000 ק”מ
?הידעת שצבים חיים כ- 200 שנה
הידעת שההפריה בצמחים נעשית בעזרת חרקים מאביקים ובהתאם לכך בנוי הפרח בצורה ראוותנית, יפה ומושכת