סיפורי התנ"ך לילדים

כל הסיפורים של הספר הנצחי מלווים באגדות מרתקות שסופרו במהלך הדורות. סדרת הספרים נכתבה כדי לקרב את הילדים לעולם הקסום של התנ”ך, אך ימצאו בה עניין קוראים בכל הגילים, משבע עד שבעים

הציורים- כל אחד מן האירועים המרכזיים המתוארים בתנ”ך מומחש בציור מרהיב. הציורים מצטיינים בנאמנות למקור התנכי ובדייקנות בפרטים. לכל ציור מצורף הפסוק שהציור מתאר, תוך ציון מראה המקום, כך שהקורא יוכל לגשת בקלות למקור, להשוות, להרחיב ולהעמיק

הספור המקראי- המאורעות המסעירים המתוארים בתנ”ך כתובים כסדרה רצופה של ספורים מרתקים, בלשון מודרנית ובהירה, תוך התבססות על מיטב המפרשים. מן האגדה- הספור המקראי כתוב בתמציתיות מדהימה. בעלי האגדה מרחיבים את היריעה, מעמיקים את הדמויות, ממחישים אירועים ומוסיפים פרטים שעברו במסורת מדור לדור

שילוב זה של ציור, ספור ואגדה נועד לקרב את הילדים ובני הנוער לעולם הקסום של התנ”ך, לדמויותיו ולערכיו. אך גם מבוגרים יוכלו לחזור לספר הספרים ולרענן חוויות שנשכחו

:רשימת הספרים

בראשית 
אברהם ויצחק 
יעקוב ועשו 
יוסף ואחיו 
משה 
הנדודים במדבר 
יהושוע והשופטים 
שמשון הגיבור 
שמואל ושאול 
שאול ודוד 
מלכות דוד ושלמה 
יהודה וישראל 
חורבן וגאולה 
מגילת רות ~ מגילת אסתר 
יונה~ איוב~ דניאל 
ספר מקבים